Tasertit / ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ

Lezzayer/ Murad BUZUDI : « Ilaq ad neḥrez ayen i ɣ-iḥerzen: Taqbaylit »

Murad BUZUDI : "Ilaq ad neḥrez ayen i ɣ-iḥerzen: Taqbaylit"

Yezmer ad nesruḥ tamurt n Leqbayel mebla ma nerbeḥ-d Lezzayer. Ilaq ad neḥrez taqbaylit iwakken ad d-nsellek tamurt n Lezzayer.

Tamurt n Leqbayel ilaq ad tesseḥbiber ɣef yiman-is s yiman-is, ur tezmir ara ad teddu deg lebni n uzekka n tmurt ma yella ulac acemma n wayen yezdin izzayriyen ɣef lebni n Lezzayer uzekka.

Ur ilaq ara ad teǧǧ seg lḥeqq-is ladɣa isulas imagdayen, utlayanen akked yidelsanen!

Taswiɛt i-γer d-nessaweḍ, ur tqebbel ara akukru:

Akabar tuddsiwin n zik (organisations) n FLN-UGTA-DRS tewwi-d ad ttwakksent, ilaq asuffeɣ n yikabaren yeddan d udabu seg wannar n tsertit.

Awanak ad yili d aγarim (civil) mačči d aserdas (militaire).

Tilelli, tugdut, izerfan n wemdan, tilisa ger wesγan (la religion) akked tsertit,

Tegduda tatrart ara yesbedden Awanak amesyan (unitaire) ara yeldin abrid i temnaḍin timaganin (régions naturelles) n tmurt,

Imeryanen-agi, isulas agi (préalables-fondamentaux) d aswir agdudan (républicain) adday (minimal). Ur yessefk ara a neǧǧ seg-sen, neγ ma ulac tamurt ur tettaf ara talwit.

Assa, tikti taɛrabt-tineslemt attan teggar iẓuran deg tuddar-nneɣ, deg temdinin-nneɣ. Ma ur as-negzim ara iẓuran-ayi ulac d acu ara tt-id-iḥbsen.

Γur-wet ad ten-tamnem d iεdawen n tudert, ma yella ṭṭfen-t tenger, tekfa

Ula d nekkni ad d- nawi tamacahut-nneɣ akken tella mačči akken i tt-bɣan wiyiḍ

Ilaq ad nettwali s wallen-nneɣ mačči s wallen-nesen.

 

Ma yella nezmer ad nidir s leqder gar-aneɣ, d ddunit i d amkan yelhan i tudert-a. Ɣef aya ilaq ad neḥrez ayen i ɣ-iḥerzen: Taqbaylit.

Murad BUZIDI

Related posts
Tasertit / ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ

Lezzayer/ Benṣalaḥ deg Sbiṭar n Ɛin Naɛǧa

Aru awennit

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *